Publikacje o Swarzędzu

 • 100-lecie Chóru Kościelnego pod wezwaniem świętej Cecylii 1907-2007, Swarzędz 2007
 • Bartoszek A., Małyszka A., Pokorski M. (red.), Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim, Swarzędz 2015
 • Białek W., Swarzędz 1638-1988, Swarzędz 1988
 • Błachnio H., Buczyńska E.J., Buczyński W., Hr. August Cieszkowski, Swarzędz 2014
 • Błachnio H., Swarzędz i okolice, Swarzędz 2008
 • Buczyńscy E.J. i W., Cmentarzyska i cmentarze niegrzebalne ziemi swarzędzkiej, Swarzędz [2003]
 • Buczyńska E.J., Buczyński W., Wietrzyński W., Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wybrany repertuar z lat 1996-2016 oraz najciekawsze miejsca Ziemi Swarzędzkiej, Swarzędz 2017
 • Buczyński W., Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu, Swarzędz 2007
 • Całka J. (oprac.), Pięćdziesięciolecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Swarzędz 2008
 • Choryński P. (oprac.), Woliński M. (red.), Swarzędz na starych pocztówkach, Swarzędz 2008
 • Dytkiewicz A., Swarzędz dawny i nowy. Przewodnik gospodarczo-turystyczny, Swarzędz 1970
 • Dambek J., Opis Swarzędza i parafii swarzędzkiej w r. 1885, „Kurier Poznański” 1886 nr 141, 144, 148, 149
 • Dytkiewicz S., Swarzędz miasto stolarzy, Swarzędz 1936
 • Fiedler F. [et al.] (red.), Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918-1919, Swarzędz 2007
 • Hałas H. [et al.] (red.), Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica. Najstarsza szkoła w Swarzędzu lata 1994-2004, Swarzędz 2004
 • Kaliszan M. (oprac.), Stowarzyszenie Śpiewacze „Akord” Cechu Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu, Swarzędz 1998
 • Karolczak R., Małe kompendium wiedzy o regionalizmie swarzędzkim, Swarzędz 2013
 • Kąkolewski T., Kąkolewski J., Unia Swarzędz 1921-2011, Swarzędz 2011
 • Kobza A. (red.), Pół wieku budynku szkolnego przy ulicy Polnej w Swarzędzu (1958-2008), Swarzędz 2009
 • Kobza A. (red.), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu 1933-2002, Swarzędz 2002
 • Kobza A., Przychodzki A., Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej, Swarzędz 2011 [wyd.1], Swarzędz 2012 [wyd. 2]
 • Komiński B., Historia sportów wodnych w Swarzędzu, Swarzędz 2016
 • Kostecki R. (red.), Skansen pszczelarski w Swarzędzu, Swarzędz 1980
 • Kurowski A., Buczyńska E.J., Buczyński W., Duch wielki serce złote. August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna, Swarzędz 2004
 • Maluśkiewicz P., Swarzędz Czerwonak i okolice, Poznań 1988
 • Maluśkiewicz P., Swarzędz i okolice, Poznań 1981
 • Małyszka A., Dzieje kościoła ewangelickiego w Swarzędzu, „Kronika Wielkopolski” 2004 nr 4
 • Matysek K., Swarzędz na starej pocztówce, Swarzędz 1996
 • Michałowska-Mycielska A. (oprac. i wstęp), Pinkas kahału swarzędzkiego (1734-1830), Warszawa 2005
 • Nawrocka E., 80 lat Klubu Sportowego „Unia” Swarzędz, Swarzędz 2001
 • Nawrocki S. (red.), Dzieje Swarzędza. Monografia, Poznań 1988
 • Niesyty E., Pawełczyk P., Spółdzielnia „Jedność” 1937-1987, Swarzędz 1987
 • Przychodzki A., Bartoszek A., Swarzędz – ludzie – ule. Przyczynek do historii miasta, Swarzędz 2016
 • Przychodzki A. [et al.] (red.), Żydzi w Swarzędzu, Swarzędz 1998
 • Sobczyk I. (red.), Tadeusz Staniewski 1873-1940, Swarzędz 2010
 • Targi Meblowe w Swarzędzu od 30 IX do 4 XI 34. Przewodnik […], Swarzędz 1934
 • Urbanek-Kaftan E., Wewior A. (red.), Historia i współczesność swarzędzkiej Jedynki, Swarzędz [2015]
 • Wachowiak M., Chwała bohaterom. Pamięci Józefa Kunerta powstańca wielkopolskiego, Swarzędz 2015
 • Woźniak M., Zasłużony Konrad Latanowicz bohaterski syn ziemi swarzędzkiej, Swarzędz 1986
 • Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny, Swarzędz 2009-2013, nr 1-4