NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Regulamin wycieczek z przewodnikiem „Swarzędzkie meble wczoraj i dziś”

 1. Organizatorem wycieczek „Swarzędzkie meble wczoraj i dziś” po Swarzędzkim Szlaku Meblowym jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
 2. Wycieczki odbywają się cyklicznie, w grupach do 25 osób, w terminach każdorazowo ogłaszanych za pośrednictwem strony szlakmeblowy.swarzedz.pl.
 3. Wycieczki rozpoczynają się na parkingu przed Salonem Meblowym Stolarzy Swarzędzkich (Swarzędz, ul. Wrzesińska 41), a kończą w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz, ul. Bramkowa 6).
 4. W trakcie wycieczek uczestnicy odwiedzają Salon Meblowy Stolarzy Swarzędzkich, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki oraz wybrany zakład stolarski lub tapicerski.
 5. Wycieczki przeznaczone są dla osób indywidualnych. Udział grup liczących powyżej 10 osób wymaga zgłoszenia (przed zakupem biletów) na adres szlakmeblowy@muzeum-swarzedz.pl i uzyskania zgody organizatora.
 6. Udział w wycieczkach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób z wózkami dziecięcymi może być utrudniony, zależy od programu konkretnej wycieczki i wymaga zgłoszenia (przed zakupem biletów) na adres szlakmeblowy@muzeum-swarzedz.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator, biorąc pod uwagę program konkretnej wycieczki, przekaże zwrotnie informację o możliwości uczestnictwa danej osoby w wycieczce i ewentualnych utrudnieniach na trasie.
 7. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wszystkie ewentualne szkody spowodowane przez siebie w czasie trwania wycieczek.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczkach wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych lub upoważnionych do opieki osób dorosłych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 9. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczestnicy ze zwierzętami.
 10. Udział w wycieczkach jest płatny. Bilet na wycieczkę można zakupić za pośrednictwem strony szlakmeblowy.swarzedz.pl. Nie ma możliwości zakupu biletu w miejscu startu wycieczki.
 11. Wycieczką kieruje przewodnik, który prowadzi grupę po trasie, przedstawia informacje merytoryczne oraz dba o prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.
 12. Przed rozpoczęciem wycieczki przewodnik sprawdza bilety uczestników wycieczki oraz omawia zasady bezpieczeństwa.
 13. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
  • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika oraz obsługę odwiedzanych obiektów,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • informowania przewodnika o ewentualnych dolegliwościach i o wszelkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczki,
  • każdorazowego zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od grupy,
  • poruszania się wewnątrz odwiedzanych obiektów wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez przewodnika lub obsługę tych obiektów,
  • zachowania szczególnej ostrożności podczas trasy pieszej w przestrzeni miejskiej oraz w czasie odwiedzania funkcjonującego zakładu stolarskiego lub tapicerskiego,
  • poszanowania wyposażenia odwiedzanych obiektów.
 14. W czasie wycieczki zabrania się:
  • odłączenia się od grupy bez zgody przewodnika,
  • udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • narażania na niebezpieczeństwo siebie lub innych,
 15. Przewodnik ma prawo usunąć z grona uczestników wycieczki osobę, która nie spełnia wymagań niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • nie posiada biletu na wycieczkę,
  • pozostaje pod wpływem lub spożywa alkohol lub inne środki odurzające,
  • przeszkadza w prawidłowym przebiegu wycieczki.
 16. Wycieczki odbywają się w wyznaczonych terminach niezależnie od pogody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od siebie, a w szczególności w przypadku zaistnienia warunków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczestników wycieczki.
Skip to content