Swarzędzkie Zapiski

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki oraz Biblioteka Publiczna wydały pierwszy numer „Swarzędzkich Zapisków”. W zamiarze jest to kwartalnik, do którego może napisać każdy, kto ma informacje, materiały, wspomnienia związane ze Swarzędzem. W pierwszym numerze czytelnicy, między innymi,  zapoznają się z biogramami lekarzy pracujących w Swarzędzu w ubiegłym wieku, dowiedzą się w jaki sposób w swarzędzkim muzeum znalazły się zbiory dotyczące stolarstwa oraz przypomną sobie ważne wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w 2020 roku w bibliotece i muzeum.

Pismo, w cenie 7 zł, dostępne jest w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu oraz w jej filiach.