Warsztaty

Warsztaty

Przygotowane przez nas zajęcia mają służyć pomocą w poszerzaniu, poprzez zabawę, wiedzy historycznej o ziemi swarzędzkiej, a także w kształtowaniu wrażliwości na świat kultury i sztuki oraz rozwijaniu umiejętności manualnych i kreatywności. Oferta skierowana do uczniów szkół podstawowych, obejmuje zajęcia praktyczne oraz zwiedzanie z pracownikiem Centrum.

Wstęp do SCHiS oraz warsztaty są bezpłatne, zapewniamy wszelkie materiały.

Warsztaty odbywają się w godzinach otwarcia Centrum –  od poniedziałku do piątku

Obowiązują zapisy grup (nie więcej niż 30 osób).

telefon: +48 (61) 27 98 594

mail: administracja@muzeum-swarzedz.pl

osobiście SCHiS ul. Bramkowa 6.

Rok 2018:

„Planszówka powstańcza”

Rok 2019:

„Wakacje w Muzeum”

„Znajdź skarb św. Józefa”