Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki już zaprasza do zwiedzania!

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki utworzone zostało w dawnym budynku remizy strażackiej przy ul. Bramkowej,przystosowanym do celów muzealnych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Swarzędza na 2017 rok.Inwestycja – w dużej mierze sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Swarzędz środków z Unii Europejskiej – (2,3 mln zł) jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia w gminie miejsca prezentującego historię i różnorodność kulturalną Swarzędza.

Uroczyste otwarcie centrum odbyło się 20 września 2018 r. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek serdecznie powitał licznych gości – m.in. posłów Bożenę Szydłowską i Stanisława Kalembę, starostę Jana Grabkowskiego, radnych z przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą, członków Komitetu Honorowego Obchodów 380-lecia Swarzędza, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędzkiej oraz wszystkich swarzędzan – darczyńców, którzy ekspozycję muzealną znakomicie wzbogacili przekazanymi przez siebie eksponatami i pamiątkami. Szczególnym gościem tego dnia był Honorowy Obywatel Swarzędza Aleksander Doba, który stawił się na Bramkowej, a jakże!, ze swym słynnym kajakiem – pogromcą oceanów. Pan Aleksander obiecał uzupełnić ekspozycję muzeum jakimś swoim eksponatem. Jakim? -Na razie to niespodzianka, choć wiadomo, że kajak już by się tu nie zmieścił…
Serdeczne słowa podziękowania burmistrz Marian Szkudlarek skierował też do wszystkich osób, których starania i wysiłek przyczyniły się do powstania centrum. Starosta Grabkowski gratulując osiągnięcia podkreślił, że zarząd Metropolii Poznań wspiera wszelkie działania służące gromadzeniu, ochronie oraz promowaniu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Antoni Kobza – regionalista, znawca naszej historii, przypomniał dzieje starań o utworzenie w Swarzędzu miejsca gdzie wiedza i pamiątki, nasza tradycja i historia, byłyby w nowoczesny, przystępny sposób udostępniane wszystkim zainteresowanym. Ważnym wątkiem w było też wystąpienie Alicji Kobus ze Związku Gmin Żydowskich w Poznaniu, która podkreśliła jak ważna jest pamięć o wielokulturowości Swarzędza, o tworzących jego historę Żydach, ewangelikach i Romach.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi kierownik SCHiS Julia M. Dymitrowska-Koch, zaprosiła gości do zwiedzania i opowiedziała o szczegółach przygotowanej ekspozycji.
Wystawa stała w dużej mierze poświęcona jest stolarstwu – wizytówce Swarzędza. Do dyspozycji zwiedzających pozostaje kilkustanowiskowa Strefa Stolarza. W jej części multimedialnej przy stanowisku leap motion można zbudować wirtualny mebel oraz poznać nazwy (także gwarowe) oglądanych narzędzi stolarskich. Druga część to historyczna ekspozycja prezentująca fragment autentycznego warsztatu z początku XX w., katalogi wystawowe z targów meblowych, szyldy swarzędzkich rzemieślników czy dyplomy mistrzowskie.
Dużą atrakcją jest makieta, na której zwiedzający może podświetlić ważniejsze punkty Swarzędza i odszukać swój dom. Interaktywna mapa z kolei pozwoli porównać miasto sprzed lat ze stanem obecnym.
Zasiadając w fotelu kina Rusałka, które pamiętają starsi swarzędzanie, udamy się na nocną przejażdżkę wokół Ratusza z początku XX w. Natomiast gdy otworzymy okiennice Wirtualnych Okien, dowiemy się, jak mieszkańcy spędzali wolny czas na przestrzeni ostatnich stu lat. Ze strefy Wielokulturowości można wysłać elektroniczną pocztówkę prezentującą nas samych jako pierwszych mieszkańców miasta z XVII w.
Ponieważ SCHiS znajduje się w starej strażnicy, nie mogło zabraknąć akcentu nawiązującego do historii budynku. Na wejściu wita nas animowany strażak zjeżdżający po poręczy. Dalej zwiedzający mają okazję wcielić się w jego postać i ugasić wirtualny pożar szalejący w wieży.
Na tych, którzy przywykli do tradycyjnej formy muzeum, czekają gabloty z bogatymi zbiorami i postery opowiadające o historii miasta. W Wirtualnych Książkach natomiast przeczytamy o ważnych postaciach regionu, powstaniu wielkopolskim, II wojnie światowej oraz historii swarzędzkiego harcerstwa.
Spacer po SCHiS umilą wielkoformatowe archiwalne pocztówki i zdjęcia na ścianach. Planowana jest systematyczna rozbudowa wystawy stałej i organizacja wystaw czasowych.
Wkrótce rozpoczną się także lekcje muzealne skierowane do uczniów w różnym wieku.
/mw/

 

 

Foto; Halina Staniewska