Regionaliści o powstańcach ze Swarzędza

W czwartek, 31 stycznia, gościliśmy w swych progach członków oraz sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Temat spotkania wpisał się w obchody stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prelekcję wygłosiła Pani Aurelia Bartoszek, mówiąc „o uczestnikach Powstania słów kilka”. Tych słów było jednak sporo a dowiedzieliśmy się z nich wielu ciekawych rzeczy na temat Swarzędzan i ich poświęcenia dla przyłączenia Wielkopolski do ziem polskich po I wojnie światowej. Tło dla prelekcji stanowiła nasza wystawa czasowa opowiadająca o powstaniu wielkopolskim, która nadała spotkaniu swoistego charakteru. Pani Aurelia zaznaczyła, że jej prezentacja nie jest wynikiem jej samodzielnej pracy ale zespołu, który był zaangażowany w opracowanie publikacji „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, której nowa, uzupełniona, wersja wkrótce ma się ukazać. Niemniej jednak, jesteśmy wdzięczni za ogrom wysiłku włożony w zebranie wyników tej pracy oraz za przedstawienie ich w ciekawy sposób. Kolejne spotkanie regionalistów w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki już w ostatni czwartek lutego!
HJ
Zdjęcia: Halina Staniewska